zahiri
27 اسفند 1401 - 09:44

تاکید رئیس مرکز جذب وزارت علوم در پذیرش اساتید براساس آمایش

رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم گفت: موضوع آمایش سرزمینی در جذب اساتید دانشگاه ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دکتر محمد خلج امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه در حال حاضر نیاز کشور به جذب اساتید در کدام رشته ها بیشتر است، افزود: دراین زمینه یک بحثی وجود دارد تحت عنوان آمایش سرزمینی، که سالیان سال مطرح بوده، ولی اینکه چقدر اجرا شده، به نظر می آید که چندان اجرا نشده است.

وی ادامه داد: بنابراین موضوع آمایش سرزمینی در جذب اساتید دانشگاه ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، البته این موضوع خارج ازحوزه کاری مرکز جذب وزارت علوم است و مربوط به مرکز نظارت وزارت علوم می شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم افزود: بنابراین در جذب اساتید باید بخش مذکور فعال شود، چرا که دانشگاه ها ممکن است نیاز خود به اساتید را به صورت بخشی، استانی و یا کشوری لحاظ کنند که بسیار با هم متفاوت است.

وی ادامه داد: اگر جذب اساتید به صورت کشوری دیده شود به نفع کل جامعه خواهد بود، به هرحال افرادی که در این موضوع فعال هستند، باید بیشتر دقت کنند.

براساس این گزارش، آمایش آموزش عالی یکی از ارکان جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه ها است. هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال گذشته اعلام کرده است که جذب اعضای هیات علمی باید براساس آمایش صورت می گیرد و مجوزهایی که برای جذب ارائه می شود، براساس آمایش است.

هیات عالی جذب نیز مرتب و از نزدیک جذب اعضای هیات علمی براساس آمایش آموزش عالی را بررسی می کند و مصر است جذبی خارج از آمایش صورت نگیرد.

حتی در رابطه با جذب نخبگان در مصوبه نخبگان نیز تاکید می شود جذب براساس آمایش صورت گیرد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1098551